Görmeyenler rüya görür mü

Körler rüya görür mü?

Körlerle ilgili en çok merak edilen ve gündeme gelen konulardan biri de, rüya görüp görmedikleridir. Görmeyenlerin,rüya görmedikleri sanılır ve bu soru onlara sıklıkla yöneltilir. Körler elbette rüya görür. Rüya sadece görme duyusuna bağlı bir olgu değildir. Bütün duyu organlarından gelen uyarıların beyinde toplanmasıyla oluşur. Kör insanın gördüğü rüya, yaşamında dünyayı nasıl algılıyorsa aynen öyledir. Doğuşundan beri hiç görmemiş bir kimse yaşamını nasıl, sesler, dokunuşlar ve kokular üzerine kurmuşsa, rüyaları da bunların üzerine kurulur. Buna karşılık çocukluk yıllarında az ya da çok gören ve bunu sonradan yitiren kimseler, eski dönemin olaylarını ve kişilerini rüyalarında görüntülü biçimde görürler. Çünkü onların beyninde bu imajlar saklıdır. Ancak şu tespit edilmiştir ki, bu kimselerin görsel hafızaları zamanla zayıflamakta ve görüntülü rüyaları azalmaktadır.

Alıntı:

"Karanlığın Rengi Beyaz" adlı kitaptan

Yazarlar: Kerim ve Selim Altınok