13-V. RAGOZİN - P.ROMANOVSKY(1927)

 

V. RAGOZİN -- P. ROMANOVSKY
( Leningrad 1927 )
Nimzowitch Açılışı
 
     Romanovsky bu oyunda, merkezîleşmenin önemini ve potansiyel gücünü bir kez daha açıkça gözler önüne seriyor. Sonunda da, at çatalları ve çivilerle dolu pırıltılı bir kombinezon ile, rakibinin savunmasını kırıp, pozisyonel üstünlüğünün meyvelerini topluyor.
Romanovsky'nin rakibi olan Ragozin, o günlerde henüz çok genç bir oyuncuydu.  Bu partiyi kaybetmesine karşın, ilerki yıllarda çok ünlü bir usta olmuştur.  Anlaşılan odur ki, böyle acı yenilgiler bir satranççıya belki de kazandığı yüzlerce oyundan çok daha fazla şeyler öğretebilmektedir.
1 Af3 Af6 2 b3 g6 3 Fb2 Fg7 4 g3 ...
     ( Açıktır ki Ragozin Nimzowich'teki temel fikir olan Pe3, Ae5, Pf4 ile e5 karesini kontrol altına alma düşüncesinden bile daha ileri gitmeye çalışıyor.  )
4 ... d5 5 Fg2 c5 6 O-O O-O 7 d3 Ac6 8 c4 ...
     ( Bu hamle biraz daha erken yapılsaydı iyi bir hamle sayılabilirdi, şimdi ise siyahın vezir piyonunu ilerletme olanağı bulunduğundan, bir işe yaramıyor.  )
8. ... d4
     ( Çok doğal! İlerleyen siyah vezir eri, beyaz taşların hareket alanını kısıtlıyor.  Beyaz atı normal gelişme karesi olan c3'ten mahrum bırakıyor.  Beyazların önemli güce sahip vezir fili ise, Nimzowich'in deyimiyle artık "Granit taşı kırmak" zorundadır.  )
9 Abd2 Vc7 10 h3 ...
     ( Beyazın muhtemel amacı Pg4 oynamak ve bunu takiben Ke1, Af1, Ag3 yapmaktır.  )
10 ... Ah5!
     ( Beyaz şimdi 11 g4 yaparsa, siyah 11 ... Af4 ve takiben Ph5 oynayarak beyazın şah kanadını bozabilir.  Beyaz Pg4 hamlesinden önce f4 karesini tutmak için 11 e3 oynarsa, 11. … dxe3 12 Fxg7 exf2+ 13 Kxf2 Şxg7 hamlelerinden sonra bir piyon kaybederdi.  )
11 Ae4 b6
     ( c5 piyonunu koruyor ve vezir fili için fianketto konumunu hazırlıyor.  )
12 a3 Fb7 13 Vc2 f5 14 Aed2 e5
     ( Siyah kuvvetli bir merkez pozisyonu kurdu.  )
15 b4 ...
     ( Beyazın biricik karşı atak şansı budur.  )
15 ... Kae8 16 Kfb1 e4
     ( Enerjik bir vuruş.  Siyah 16 ... cxb4 17 axb4 Axb4 hamleleri ile bir er kazanabilirdi.  Ama beyaz 18 Vb3 Ac6 19 c5+ ile devam edebilirdi.  )
17 dxe4
     ( Hemen 17 Ag5 olmazdı. Çünkü 17 ... h6 hamlesinden sonra at düşerdi.  )
17 ... fxe4!
     ( Beyaz şimdi e4 karesindeki piyonu alamaz.  Şöyle ki; 18 Axe4 Axb4! 19 axb4 Fxe4 ve siyah kalite kazanır.  Bir önceki hamlede gerçekleşen piyon kırışması, siyaha çok kuvvetli bir açık hat kazandırdı.  Artık f8 karesinde bulunan siyah kale direkt olarak beyaz şahı hedef almağa başladı.)
18 Ag5 Kxf2!
     ( Beklenmedik bir feda!  Zarif olduğu kadar etkili bir hamle.  Siyah merkezdeki üstünlüğü sayesinde 18 ... e3 ile de kazanca gidebilirdi.  Ancak bu, oyundaki zarif kombinezona göre yavan ve renksiz bir final olurdu.  )
19 Adxe4 ...
     ( Eğer 19 Şxf2 Vxg3+ 20 Şf1 "20 Şg1 Af4 hemen mat olur." 20 ... Kf8+ 21 Agf3 Af4 22 Fh1 Axh3 23 Axe4 Vg1+ mat.  Ya da eğer beyaz 21'inci hamlede şah atı yerine vezir atını araya
girerse, yani 21 Adf3 oynarsa o zaman 21 ... Vxg5 ile siyah diğer atı açmaz yardımıyla kazanır. Bu takdirde 22 Vxe4 Ag3+ nedeniyle materyal kaybı getirir.  )
19 ... Axb4!
     ( Kombinezonun güzel bir anı!  Siyah vezir filinin atağa katılması için yolunu açıyor.  )
20 axb4 Kxg2
     ( Beyazın bir kaç seçeneği var: Eğer 21 Şh1 oynarsa ... Vxg3 22 Axg3 Axg3+ mat. Ya da 21 Şf1 Kxe4 22 Axe4 "22 Şxg2 Kxe2++." 22 ... Fxe4 kazanır. Çünkü, 23 Vxe4 Axg3+ şah vezir çatalı var.  )
21 Şxg2 Vxg3+ 22 Şf1 ...
     ( Ya da 22 Şh1 Kxe4 23 Axe4 Fe5 24 e3 Fxe4+ ve ardından mat.)
22 ... Fxe4 23 Vxe4
     ( Eğer 23 Axe4 Kf8+ matı getirir.  )
23 ... Kxe4 24 Axe4 Vxh3+
     ( Zaferi sağlayan son darbe! Beyaz ne oynarsa oynasın e4 karesindeki atını kaybediyor ve materyal eksik kalıyor. Örneğin, 25 Şg1 Vg4+. Ya da 25 Şe1 Vh1+. Veya 25 Şf2 Ve3+.  )
25 Beyaz terk eder.
    ( Merkez tam olarak kontrol altına alındığında, şaha karşı ne kadar etkili ve kolay atak yapılabileceğini açık bir şekilde gösteren, hoş bir örnek.  )
 
 Çevirenler : Kerim Altınok - Selim Altınok