9-Tolush – A. Sokolsky (SSCB-1936)

 

Tolush – A. Sokolsky
(SSCB 1936)
 
Nimzo Hint
 
(Bu örneğimizde vezir kanadına rok atmanın tehlikelerini görüyoruz! Sokolsky’nin saldırıyı yürütme biçimi estetik olarak göze hoş göründüğü gibi, teknik açıdan da dört dörtlüktür. Özellikle öğretici olan kalelerine açık hat sağlamayı zorlayan yöntemidir.)
 
  1. d4 Af6 2. c4 e6 3. Ac3 Fb4 4. Vb3 Ac6
 
(Siyahın son hamlesi bunun yerine daha sık oynanan 4. … c5 hamlesi için ilginç bir alternatiftir.)
 
  5. e3
 
(5 d5 hamlesi şöyle karşılanırdı: 5. … e6xd5 6. cxd5 Ad4 7. Vd1 Af5)
 
  5. … d5 6. Fd2
 
(Eğer 6. Af3 O-O 7. Fd3 dxc4 8. Fxc4 Fd6 ve sonra 9. … e5)
 
  6. … O-O 7. O-O-O
 
(Tolush agresifçe oynuyor. Siyahın c6’da atının olmasından dolayı “c” piyonunun bloke kaldığını ve … c5 hamlesi ile merkeze vuramayacağını düşünüyor.)
 
  7. … Fe7!
 
(Filin geri çekilmesinin sebebi kendisini koruyan atın serbest kalmasını sağlamaktır.)
 
  8. cxd5
 
(Aksi takdirde siyah beyazın iyi filinden kurtulabilir: 8. … Aa5 9. Va4 Axc4 10. Fxc4 dxc4)
 
  8. … exd5 9. f3
 
(Bu hamlenin amacı, beyazın aklındaki g4 sürüşünü desteklemektir. Tolush fazla agresif, keskin sirke küpüne zarar! Bir sonraki notta da görüleceği üzere, hâlâ fikrini değiştirmesi için zaman vardı; g1 atını e2 üzerinden f4 karesine aktararak merkeze taşıyabilir ve siyahı d5 erini koruma işiyle meşgul edebilirdi.)
 
  9. … Fe6 10. g4
 
(Girişkenliği daha az olan bir oyuncu 10. Age2 ve sonrasında 11. Af4 hamleleriyle devam etmeyi tercih ederdi.)
 
  10. … Aa5 11. Vc2 c5!
 
(Beyaz piyonu değişmese de siyah kırıştığı anda c dikeyi şaha karşı açılacaktır.)
 
  12. Fd3 cxd4 13. exd4 Ac6
 
(Bu hamle sadece d4 piyonuna saldırmakla kalmıyor aynı zamanda 14. … Ab4 ile beyazın fillerinden birini yok etme tehdidinde de bulunuyor.)
 
  14. g5
 
(Beyaz her şeyini rakip şah kanadında bir piyon hücumuna bağlıyor, çünkü 14. Va4 gibi bir hamleyle pasif savunmaya çekilmek oyunu uzun vadede kaybettirir.)
 
  14. … Ab4
 
(Elbette 14. … Axd4? Hamlesi olmaz, çünkü 15. Va4 ile beyaz bir taş kazanır.)
 
  15. Vb1
 
(15. gxf6 Axc2 16. fxe7 Vxe7 17. Fxc2 Kac8 hamlelerinden sonra beyazın durumu çok daha kötü olur. Daha sonra oyun şöyle devam edebilirdi: 18. Age2 b5 19. Axb5 Kxc2+ 20. Şxc2 Ff5+ ve sonrasında 21. … Vxe2. Partide oynanan hamleden sonra Sokolsky beyazın açık renkli filini yok ediyor. Bu fil şah kanadı saldırılarında zehirlidir. Sadece tedbir amaçlı olarak değil, kendi saldırısına da girizgâh oluşturmak için taşlarını anlaşılması güç bir biçimde yeniden bir araya topluyor.)
 
  15. … Axd3+ 16. Vxd3 Ae8
 
(Doğru manevra budur. At b5 karesine yönlendiriliyor.)
 
  17. f4 Ad6
 
(Plânını gerçekleştirirken beyazın 18. f5 hamlesini de durduruyor.)
 
  18. Age2 Vd7
 
(Siyah c8 karesini “f” kalesinin kullanımına hazırlıyor. Diğer kalesi ise b8 karesine yerleştirilecek.)
 
  19. Ag3 Kfc8 20. Kde1 b5!
 
(Eğer beyaz bir taş kazanmaya çalışırsa: 21 f5 Axf5 22. Axf5 Fxf5 23 Kxe7 Vxe7 24. Vxf5 sonrasında 24. … b4 hamlesi açmazdaki atı geri kazanır.)
 
  21. Şb1 b4 22. Ad1 Ac4!
 
(Siyah şeytanca bir tuzak hazırlıyor. Eğer şimdi beyaz 23. Khf1 oynayarak 24. f5 hamlesini zorlarsa siyah şöyle devam eder: 23. … Ff5! 24. Axf5 Vxf5! 25. Vxf5 (25. Kf3 Axd2+) Axd2+ 26. Şa1 Kc1+ 27. Vb1 Kxb1+ mat)
 
  23. Fc1 Vc7
 
(24. … Aa3+ ve ardından 25. … Vxc1+ ile çabuk bir mat tehdidi)
 
  24. Af2 Kab8
 
(25. f5 oynanırsa siyah şöyle bir yanıt hazırlamıştır: 25. … Aa3+ 26. bxa3 (26. Şa1 Ac2+) bxa3 27. Şa1 Vb6 28. … Kxc1+ ölümcül tehdidi vardır.)
 
  25. b3 Ff8 26. f5 Bd7 27. bxc4
 
(Beyaz atı almazsa siyah 27. … Aa3+ 28. Fxa3 bxa3 hamlelerinden sonra 29. … Fb5 hamlesiyle atağını geliştirirdi. Beyaz 27 bxc4 ile atı almak yerine 27. Ag4 ile devam ederse, 27. … Aa3+ 28. Fxa3 (ya da Şb2 oynanırsa Vc3+ var) 28. … bxa3 29. Kc1 Vf4 30. Kxc8 Kxc8 31. Ae5 Vf2 32. Ve2 Fxf5+ 33. Ad3 Fxd3+ ve kazanır.)
 
  27. … dxc4 28. Ve2 b3
 
(Siyah hat açmayı başarıyor. Beyazlar bunu önlemek için 29. a3 oynarsa 29. … c3 hamlesinden sonra oyunu kaybeder.)
 
  29. Afe4
 
(Eğer 29. … axb3 oynanırsa 29. … Kxb3+ 30. Şc2 Fa4 ile siyah çabuk kazanır.)
 
  29. … bxa2+ 30. Şa1
 
(Şah rakip piyonun önüne saklanmaya çalışıyor. Fakat siyah buna engel olup şahı saklandığı delikten çıkarmayı başarıyor.)
 
  30. … Kb1+ 31. Şxa2 Kb3
 
(İki hamlede matla tehdit ediyor.)
 
  32. Şa1
 
(Ya da alternatif olarak 32. … Fb2 Va5+ 33. Şb1 Fa3)
 
  32. … Kcb8
 
(Kalelerin çiftlenmesi öldürücüdür.)
 
  33. Va2 Vb6
 
(34. … Vxd4+ ile tehdit ettiği gibi, aynı zamanda Kb1+ ile oyunu hemen bitirme tehdidi var.)
 
  34. Fe3 Ka3
 
(Veziri açmaza alıyor, aynı zamanda 35. … Vb2+ mat tehdidi var.)
 
  35. Kb1
 
(Bir mat tehdidini durduruyor ama başka bir mat tehdidi daha vardır.)
 
  35. … Kxa2+ 36. Şxa2 Va5+ mat.
 
(Vezir kanadında güzel bir zamanlama ve erken piyon saldırısının sakıncalarına iyi bir örnek.)
 
 
 
Çevirideki katkılarından ötürü Uğur Yuvarlak’a teşekkürler. 18 Şubat 2009