Sokakta Müzik Yapan Görmeyenlere Tepkimiz

Çoğunuz sokağa çıktığınızda, alışverişten ya da yürüyüşten dönerken bir köşe başında müzik yapan, vatandaşların yardımlarını bekleyen körlere rastlamışsınızdır. Böylesi bir sahneyi gördüğünüzde ne yaparsınız?

Müziği biraz dinledikten sonra gidip onların para kutusuna birkaç kuruş mu atarsınız? Yoksa yürüyüp geçer misiniz?
Yaptığınız şey önemlidir ama daha önemlisi böyle bir durum karşısında körler hakkında ne düşündüğünüzdür. Bu tür müzik grupları genellikle toplumun acıma duygularına hitap eder, hatta bu duyguyu kullanırlar. Yaptıkları müziğin kalitesi hiç önemli değildir, aralarında iyi müzisyenler de olmakla birlikte, çoğu, yeteneği ve müzik bilgisi az kimselerdir. Bunun önemi yoktur mesele oraya çıkıp bir şeyler çalıyor gibi yapmak ve halkımızın duygularına sığınmaktır. Belki akşama kadar kutularını doldurup kendileri için maddî bir kazanç elde edebilirler ama, toplum gözünde yalnız kendilerini değil tüm görme engellileri ne duruma düşürdüklerini hiç hesaba katmazlar.
Her köşe başında, meydanlarda acılı arabesk şarkılar çalarak mendil açıp para toplayan bir kör grubu gören insanımızın bilinç altına yerleşen görme engelli imajı ne olabilir ki?
Müzik yapıp sokaklarda dilenmekten başka elinden bir iş gelmeyen zavallı kimseler!
Oysa bu toplumda öğretmenlikten avukatlığa, masörlükten telefon santrali operatörlüğüne, milletvekilliğine kadar bir çok iş alanında çalışan görme engelliler vardır.
Sokaklarda çalıp söyleyerek para toplayan kör müzik grupları, ne yazık ki  "Meslek sahibi görmeyenler'de" dahil olmak üzere tüm kör câmiasına zarar vermektedirler. Üzerinde takım elbisesiyle iş yerine giden memur veya öğretmen bir görmeyenin eline insanlar para sıkıştırmaya yelteniyorlarsa bunun sorumluları her yerde türeyen ve dilenen kör müzik gruplarıdır. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın, müzik bir meslektir ve belli ortamlarda icra edilerek karşılığında bir ücret kazanılması son derece normaldir. Müzikli mekânlarda sahne alan müzisyenler arasında bu sanatı başarıyla icra eden görme engelliler de vardır. Ama onlar sadece yaptıkları müzik ve onun kalitesi karşılığında mekân sahibinden ücretlerini alırlar, sokaktakiler gibi körlüğün arkasına sığınıp, halkın acıma duygularını sömürerek rant elde etmezler.
Köşe başlarında müzik yapan kör grupları inandırıcılıklarını arttırmak için zaman zaman toplumun iyi tanıdığı ve çalışmalarını takip ettiği derneklerin adlarını kullanmaktadırlar. Gelen yardımları dernek yararına kabul ettiklerini söylemektedirler. Gerçekte bu grupların adı geçen derneklerle hiçbir ilgisi yoktur. Bir çoğu elde ettikleri kazancı aralarında bölüşmekte ya da bir patron tarafından çalıştırılma karşılığında rant elde eden kimseden belirli bir para almaktadırlar.
Yeteneği ve emeği karşılığında yaptığı işin ücretini alan herkese selâm olsun. Ama yukarıda bahsettiğimiz biçimde kazanç sağlayanlara ve sağlatanlara özellikle de görme engelliler câmiasına verdikleri zarar nedeniyle karşıyız. Eğer müzik yetenekleri varsa bir eğlence mekânında yevmiye karşılığında müzik yapma yolu, gören ya da görmeyen tüm müzisyenlere açıktır.